NAUDOJIMOSI APARTAMENTAIS SĄLYGOS

Dėkojame, kad savo apsilankymui Druskininkuose pasirinkote savitarnos apartamentus “SoulHouse”. Jūsų viešnagė bus ypač maloni, jei iš anksto susipažinsite su žemiau pateikta informacija.

1. BENDRA INFORMACIJA

Šios bendrosios sąlygos galioja trumpalaikei apartamentų nuomai poilsio tikslais, atitinkamai pagal registracijos kortelę.
Pasirašydamas registracijos kortelę, Svečias patvirtina, kad susipažino su bendrosiomis taisyklėmis ir su jomis sutinka, o taip pat, kad jis/ji laikysis bendrųjų taisyklių.
Mes prašome mūsų Svečių elgtis su apartamentais ir juose esančiu turtu taip, lyg būtumėte savo namuose.

2. APMOKĖJIMAS IR GYVENIMAS

Apmokėjimą už gyvenimą apartamentuose jūs galite atlikti banko kortele, bankiniu pavedimu, grynaisiais.
Administratorius turi teisę pareikalauti pilno apmokėjimo už pragyvenimą Svečio apsigyvenimo apartamentuose metu.
Į gyvenimo apartamentuose kainą neįskaičiuota turistinė rinkliava (1 EUR/1 svečias/1 naktis) bei papildomos mokamos paslaugos.
Apmokant grynaisiais pinigais, Svečias už kiekvieną mokėjimą gauna atitinkamą apmokėjimo kvitą.
Svečias turi teisę pareikalauti atspausdintos sąskaitos už visas apmokėtas paslaugas, arba paprašyti sąskaitą atsiųsti jo nurodytu elektroniniu paštu. Šiuo atveju Svečias turi iš anksto apie tai įspėti administratorių.
Rezervuojant apartamentus Kalėdiniam ir naujametiniam laikotarpiui, o taip pat vasarai, imamas negrąžinamas avansas – 50% nuo bendros planuojamos pragyvenimo sumos.

3. REGISTRAVIMAS IR IŠREGISTRAVIMAS

Apgyvendinimas vyksta atvykimo dieną nuo 15:00 iki 19:00 val.
Nuo 19:00 val. Svečiai apsigyvena savarankiškai (nedalyvaujant Administratoriui), atitinkamai pagal SoulHouse instrukcijas.
Administratoriaus pagalba apsigyvenant po 19:00 val. yra papildomai apmokama paslauga (20 EUR).
Apsigyventi prieš 15:00 val. galima, jei apartamentai yra paruošti naujiesiems svečiams.
Atvykimo dieną Svečiai privalo:
• pateikti administratoriui savo dokumentus, patvirtinančius tapatybę (pasą arba tapatybės kortelę)
• užpildyti ir pasirašyti registracijos kortelę.
Išsiregistravimas vyksta nuo 8:00 iki 12:00 išvykimo dieną. Jei Svečiai išvyksta iki 8:00, jie išsiregistruoja savarankiškai.

4. VALDYMO RAKTAI/PULTAI

Raktus/distancinio valdymo pultus Svečiai gauna po registracijos kortelės pasirašymo ir visų apgyvendinimo/rezervavio mokesčių ir rinkliavų apmokėjimo.
Svečias atsakingas, kad patalpų raktai ir distancinio valdymo pultai nebūtų prarasti.
Visi raktai/distancinio valdymo pultai išvykimo dieną turi būti grąžinti administratoriui.
Pažeisti arba prarasti raktai arba distancinio valdymo pultai turi būti pakeisti, o išlaidas turi padengti Svečias.
5.GYVENTOJŲ SKAIČIUS
Svečių kiekis turi atitikti rezervavimo metu nurodytą žmonių kiekį.
Jei Svečių kiekis yra didesnis, tai turi būti iš anksto suderinta su administratoriumi. Kitu atveju SoulHouse pasilieka teisę neapgyvendinti papildomo svečio.
Papildomos lovos (jei yra laisvų) kaina – 10 EUR

6. APARTAMENTUOSE YRA

Visuose apartamentuose yra:
• baldai ir būtina buitinė technika
• virtuvės reikmenys
• patalynė ir rankšluosčiai
• buitinės priemonės, reikalingos pirmoms dienoms po apsigyvenimo.
DRAUDŽIAMA: į apartamentus draudžiama įsinešti bet kokį ginklą, degius arba sprogius skysčius, stiprų ir nemalonų kvapą turinčius produktus.

7. TEISĖ ĮEITI

Administratorius neturi teisės įeiti į nuomojamus apartamentus, kai svečiai yra išėję, išskyrus atvejus, kai nuosavybei arba žmonėms gresia tiesioginis pavojus.

8. PATALPŲ VALYMAS

Patalpų valymas vyksta 1 kartą per savaitę, jei svečiai gyvena 7 dienas. Kitu laiku už apartamentų švarą atsako Svečiai.
Jeigu svečiai pageidauja dažnesnių arba neplanuotų valymo paslaugų, jos suteikiamos už papildomą mokestį – 25 EUR.
Mes džiaugsimės, jei apartamentų nuomos pabaigoje nuosavybė ir įranga, virtuvės rakandai, baldai ir t.t. bus švarūs ir tvarkingi, o šiukšlės bus išneštos į specialius konteinerius.
Svečiai, palikę apartamentus netinkamoje būklėje (nešvara, sugadinta įranga), nebegalės daugiau rezervuoti mūsų apartamentų.

9. PATALYNĖ IR RANKŠLUOSČIAI

Apartamentuose esanti patalynė ir rankšluosčiai keičiami 1 kartą per savaitę.

10. PARKAVIMAS

Nemokamas parkavimas galimas priešais pastatą, specialiai tam skirtoje zonoje.
Jeigu Svečias nori parkuoti automobilį požeminiame garaže, jis turi rezervuoti vietą iš anksto ir griežtai laikytis Administratoriaus nurodymų – parkuotis nurodytose vietose.

11. TRIUKŠMAS/RAMYBĖS TRIKDYMAS

Svečiai privalo:
• gerbti kitus namo gyventojus
• laikytis nurodymų dėl „Ramybės valandų“ nuo 21:00 iki 09:00
• neorganizuoti triukšmingų vakarėlių ir švenčių, nekelti kitokio pobūdžio nepatogumų kaimynystėje gyvenantiems svečiams
Svečias (svečiai) patvirtina ir pripažįsta, kad Administratorius turi teisę savo nuožiūra anuliuoti apartamentų nuomą, jeigu svečio elgesys trikdo kitų svečių ramybę arba kitiems svečiams ir jų nuosavybei gresia pavojus.

12. NAMINIAI GYVŪNAI

Naminiai gyvūnai nepriimami. Bauda – 100 EUR už papildomą apartamentų tvarkymą.

13. ŽALA

Svečias privalo nedelsiant pranešti Administratoriui apie bet kokią žalą arba baldų ar įrengimų gedimą apartamentuose.
Svečias privalo atlyginti remonto ar daikto pakeitimo išlaidas arba už papildomą valymą, jei administratorius motyvuotai to pareikalaus po žalos padarymo.
Svečiams neleidžiama stumdyti baldų arba pernešti juos į kitą gyvenamąją patalpą.

14. UŽSTATAS

Administratorius turi teisę savo nuožiūra paprašyti svečių, jų atvykimo dieną, palikti užstatą. Užstatas bus grąžintas pilnai Svečių išvykimo dieną, jei apartamentams nebus padaryta jokia žala.

15. RŪKYMAS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE

Rūkyti gyvenamosiose patalpose, balkonuose, bendro naudojimo patalpose, o taip pat požeminiame garaže GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA.
Bauda – 150 EUR (jeigu bus įrodymų, kad svečias rūkė, įskaitant rūkalų kvapą apartamentuose).
Apartamentuose DRAUDŽIAMA deginti žvakes, fejerverkus ir naudoti kitokias priemones, galinčias sukelti gaisrą.

16. REMONTAS

Svečias sutinka įsileisti į apartamentus remonto ir/arba aptarnaujantį personalą remonto, aptarnavimo arba techninio aptarnavimo tikslais, jei Administratorius nusprendė, kad šie darbai tuo metu reikalingi.

17. ELEKTRA IR VANDUO

Prašome Svečių, prieš išeinant iš apartamentų, išjungti šviesas ir nepalikti tekančio iš krano vandens.

18. DVIRAČIŲ IR SLIDŽIŲ ĮRANGOS LAIKYMAS

Dviračius ir slidžių įrangą reikia laikyti specialiai tam skirtose vietose, nurodytose Administratoriaus.

19. ASMENINIS TURTAS

Gyvenamosiose patalpose yra individualūs seifai.
Prašome Svečių rūpintis asmeniniu turtu, daiktais, brangenybėmis, paliekamomis gyvenamosiose patalpose. Rekomenduojame Svečiams, prieš išeinant, būtinai uždaryti duris ir langus, o brangius daiktus laikyti seife.

20. KONFLIKTAI IR PRETENZIJOS

Administratorius padarys viską kas įmanoma ir įgyvendinama, kad patenkintų protingus Svečių pageidavimus. Tai reiškia, kad kilus pretenzijoms, ir Svečiai, ir Administratorius turi bandyti draugiškai išspręsti problemą. Visi ginčai bus sprendžiami tarpusavio derybų keliu.
Skundai bus nagrinėjami tik tuo atveju, jei jie buvo pateikti buvimo apartamentuose metu. Vėlesnės pretenzijos nebus nagrinėjamos.

21. ATSISAKYMAS PRISIIMTI ATSAKOMYBĘ

Apartamentų savininkai neprisiima atsakomybės šiais atvejais:
Svečias arba jo/jos grupės nariai negali patraukti apartamentų savininkų atsakomybėn už bet kokią traumą/mirtį, padarytą/įvykusią kokiu nors būdu situacijoje, kai savininkai ir/arba jų darbuotojai pasinaudojo visomis savo būtinomis žiniomis ir rūpinosi svečiu; ir/arba trauma/mirtis įvyko dėl klaidingų traumuoto asmens (asmenų) arba grupės asmens (asmenų) veiksmų (įskaitant netinkamą vaikų priežiūrą);
ir/arba jei trauma/mirtis įvyko dėl įvykio, kurio neįmanoma buvo objektyviai numatyti, arba kurio neįmanoma buvo išvengti.
Taip pat Svečias šiuo dokumentu pripažįsta ir sutinka, kad apartamentų savininkas ir Administratorius neatsako:
• už kokią nors žalą arba nuostolį, kurį patirs Svečio ar Svečio grupės nario nuosavybė;
• už pamirštų apartamentuose Svečio asmeninių daiktų saugojimą ir siuntimą;
• už bet kokią traumą arba žalą, Svečio (Svečių), svečio pasikviestų asmenų arba kitų asmenų, susijusių su svečiu, patirtais tuo metu, kai svečias nuomojo apartamentus, kai žala/trauma įvyko dėl svečio atsainumo arba dėl Svečio (Svečių) vidaus taisyklių arba bendrų saugaus elgesio taisyklių nesilaikymo;
• už bet kokią traumą arba nuostolį, patirtą gyventojų, jų pasikviestų asmenų arba Svečių dėl vabzdžių arba gyvosios gamtos poveikio gyvenamosios vietos teritorijoje arba aplink ją;
• už bet kokį triukšmą, trukdymą arba nepatogumus, kilusius dėl rekonstrukcijos/statybų/kelių remonto darbų, vykdomų gyvenamosiose patalpose arba arti jų.

22. KONFIDENCIALUMO POLITIKA

Mes, bendrovė UAB „CFS Baltia“ (teikianti poilsiui skirtų apartamentų SoulHouse ir Kimu nuomos paslaugas), įmonės kodas 302862223, jūsų konfidencialios informacijos saugojimo klausimams skiriam rimtą dėmesį. Jūsų duomenys laikomi saugiai ir juos apdorojame, vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (GDPR) (EU) 2016/679.
Ši Konfidencialumo politika taikoma visiems UAB “CFS Baltia” klientams bei bendrovės UAB “CFS Baltia” teikiamoms paslaugoms.
Priimdami šios Konfidencialumo politikos sąlygas, jūs, kaip naudotojas, sutinkate su automatiniu arba rankiniu pateiktų asmeninių duomenų apdorojimu čia nurodytais tikslais.
1. Asmeniniai duomenys. Prieš apsistodami mūsų apartamentuose, jūs atliekate registracijos procedūrą, kurios metu pateikiate šiuos duomenis: savo vardą ir pavardę, įvardijate šalį, kurioje gyvenate, gyvenamąjį adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, banko kortelės duomenis, jei ją naudosite apmokėdami už gyvenimą apartamentuose.
2. Gautų duomenų saugojimo ir apdorojimo tikslai ir trukmė. Asmeniniai duomenys renkami ir laikomi dėl sąskaitų įforminimo, mokėjimų apdorojimo, informavimo apie teikiamų paslaugų pasikeitimus, atnaujinimus, naujienas, specialius pasiūlymus ir nuolaidas. Reikalaujant Turizmo departamentui, kai kurie asmeniniai duomenys, pvz. užpildytos registracijos kortelės, saugomos 5 (penkerius) metus.
3. Trečiosios šalys. Jei jūs suteikiate mums asmeninę informaciją, ji bus naudojama tik santykiuose tarp jūsų ir UAB “CFS Baltia”. Mes neteiksime, neparduosime, nenuomosime jūsų asmeninių duomenų tretiesiems asmenims. Tačiau, jei vyriausybinė agentūra, teisėsaugos organai, teismas, arba atitinkamai pagal reikalavimus, numatytus įstatymu, UAB “CFS Baltia” gali atskleisti jūsų asmeninius duomenis ir informaciją apie jūsų registracijos duomenis. Mes prašome nesinaudoti mūsų paslaugomis, jei jūs nesutinkate su šiomis jūsų asmens duomenų panaudojimo sąlygomis.
4. Vartotojo teisės. Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (GDPR) jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą dėl jūsų asmeninių duomenų apdorojimo ir pasinaudoti savo teise dėl jūsų duomenų prieinamumo arba šio prieinamumo apribojimo, o taip pat dėl duomenų koregavimo arba ištrynimo. Atkreipkite dėmesį: jei jūs nuspręsite ištrinti savo asmeninius duomenis, šie veiksmai gali sutrukdyti mums tiekti jums mūsų produktus arba teikti paslaugas. Visais klausimais, susijusiais su Konfidencialumo politika, prašome kreiptis adresu cfsbaltia@gmail.com.
5. Saugumas. Mes užtikriname, kad visi iš jūsų gauti asmeniniai duomenys bus patikimai saugomi. Mūsų duomenų bazės atitinka visus techninius reikalavimus, atliekame reikiamus saugumo patikrinimus, siekdami išvengti bet kokio duomenų praradimo, neteisingo naudojimo, pakeitimo ar nesankcionuotos trečiųjų asmenų prieigos prie asmeninių duomenų.
Mes nuolat tobulinsime mūsų Konfidencialumo politiką, tiek pritaikydami ją Bendram duomenų apsaugos reglamentui, tiek siekdami geriau išaiškinti mūsų klientams ir lankytojams įvairius asmeninių duomenų panaudojimo niuansus. Apie visus pakeitimus pranešime savo internetiniame puslapyje ir/arba elektroniniu paštu.

23. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Administratorė
Virginija Stravinskienė

Tel. +370 636 95938 (nuo 9:00 iki 19:00)
El. Paštas: reservations@soulhouseapartamentai.lt
Skubios pagalbos telefonas: 112